رویدادها

کنسرت تالار رودکی

تهران

پنجم و ششم دی‌ماه ۱۳۹۶

کنسرت

تهران - تالار رودکی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

کنسرت

اصفهان - هنرسرای خورشید

۱ آذر ۱۳۹۷

کنسرت تالار وحدت

تهران

اول دی‌ماه ۱۳۹۷

کنسرت و رونمایی از آلبوم

اصفهان - هنرسرای خورشید

۲۱ آذر ۱۳۹۸

رونمایی از آلبوم

تهران گالری ایرانشهر

۲۷ آذر ۱۳۹۸

کنسرت و رونمایی از آلبوم

رشت - تالار مرکزی

۲۸ آذر ۱۳۹۸